Skip to Content

Eidsfoss sentrum er preget av en rekke med driftsbygninger fra slutten av 1800-tallet. De er tjærebrune og ligger langs elva der den renner ut i Eikern. Et bygg som skiller seg ut med sine store støpejernvinduer, er det Galleri Gamle Eidsfos holder til i. Her er det også turistkontor, der du kan få brosjyrer, kart og personlig hjelp. Lokalet rommer også maskinene fra den gangen et snekkerverksted der modeller til Eidsfoss-ovnene ble laget. De hundre år gamle maskinene danner en vakker ramme for de mange utstillingene som holdes her.

Det har gjennom årene blitt mange utstillinger på GGE, med kunst, kunsthåndverk , smykker og design, fra hånden av lokale så vel som nasjonale kunstnere. De siste årene er det Ragnhild Steig Svenningsen som har drevet Galleri og turistkontor i Snekkerverkstedet. Hun har sin utdannelse fra Statens kunstakademi, Kunsthåndverkskolen og Statens lærerhøgskole i Oslo, og har en utstrakt grad av kunstnerisk virksomhet bak seg. I 2017 ble Galleri Gamle Eidsfoss et kunstnerstyrt galleri, ettersom kunstnerforeningen EGG tok over driften.

 

Galleri Gamle Eidsfos har åpent 12-18. Åpent i påsken og pinsen. Helger i juni. Onsdag-søndag i juli og august, de to første søndagene i september, og ved alle arrangementshelger.

Se deres facebooksider for oppdatert info

Kontakt:

Tlf: 920 15 995

Email

Foto: Erik Tandberg, Tønsberg Kamera Klubb (TKK)

 

image description
Back to top