Åpning av fire nyrestaurerte rom på Eidsfos Hovedgård

I 2018 bevilget Vestfold fylkeskommune ca. 1.2 millioner og Prosjekt Eidsfoss Utvikling 125.000 til renovering av fire rom i den såkalte Antikken i annen etasje på Eidsfos Hovedgård. Arbeidet startet allerede høsten 2017 med at malerikonservator Jon Brænne gjennomførte en farge- og bygningsarkeologisk undersøkelse av de fire rommene. Basert på rapporten fra Jon Brænne ble selve restaureringsarbeidet gjennomført av malermestrene Juuhl & Bratfoss fra august til november 2018.

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård inviterer til åpning og fremvisning av de nyrestaurerte rommene

onsdag 15. mai kl. 18.00

 

Programmet blir:

• Tre korte foredrag om selve restaureringsarbeidet:

Jørgen Solstad, Vestfold fylkeskommune: Eidsfos hovedgård – historie og utvikling

Jon Brænne, Vel bevart: De farge- og bygningsarkeologiske undersøkelsene som ga grunnlaget for restaureringen

Magne Bratfoss, Malerfirmaet Juuhl & Bratfoss: Håndverksarbeidet i restaureringen

• Åpning ved Jørgen Solstad – fremvisning av rommene

• Enkel servering

Programmet avsluttes senest kl. 21.00.

Velkommen!