Skip to Content

Hof kirke, 7 km unna, var den opprinnelige sognekirken for innbyggerne på Eidsfoss jernverk. Da det nye skolehuset sto ferdig i 1893, søkte verksfolkene om å få holde gudstjenester her. Det ble avslått av menighetsrådet i Hof, og verket besluttet derfor å oppføre et kapell på Eidsfoss. Den nye bygningen ble finansiert gjennom basarer og en frivillig «kirkeskatt» betalt av de ansatte med bidrag fra de to verkseierne Schwartz og Olsen Thon. Kapellet stod nesten ferdig da katastrofen inntraff den 30. november 1903, og bygningen brant ned til grunnen. Allikevel lyktes det å få kapellet ferdig allerede sommeren etter, og biskop Bang kunne holde innvielsestalen i Eidsfoss kapell den 20. juli 1904.

Utvendig har bygningen form av en korskirke med midtstilt tårn, og fremstår som «i en modificeret gammel dansk Herregaardsstil». Innvendig er den en langkirke, der de smale korsarmene rommer sakristier med gallerier. Altertavlen er malt av billedkunstner Elna Schwartz Särström, verkseierens datter. Arkitekt er Holger Sinding-Larsen med byggmester Andreas A. Kolstad. I 1958 overdro A/S Eidsfos Verk kirken til Hof kommune uten vederlag. Hof kirkelige fellesråd har stått som eier av Eidsfoss kirke siden 1997.

Wikipedia-artikkel om Sinding-Larsen

På dette bilde fra 1907, ser vi kirken fra hovedveien på andre siden av Kjerkevika. Til venstre ser vi jernbanesporene til den smalsporede Tønsberg-Eidsfossbanen.

Fotograf ukjent. Håndkolorert av Bjørn Vangen.

image description
Back to top