Skip to Content

Sognekirken for Eidsfoss jernverk var opprinnelig Hof kirke, en mils vei fra Eidsfoss. Da det nye skolehuset sto ferdig i 1893, søkte verket om å få holde gudstjeneste i skolen hver tredje uke. Menighetsrådet i Hof avslo dette, dermed gikk verkets ansatte sammen om å oppføre et kapell på Eidsfoss. Kapellet ble finansiert gjennom en «kirkeskatt» betalt av verkets ansatte og med bidrag fra de to direktørene, Schwartz og Olsen.

Biskop Bang holdt innvielsestalen i Eidsfos kapell den 20.juli 1904. Kirken ble tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen og bygget av byggmester Kolstad. Den er oppført i bindingsverk med stående panel i korskirkeform «i en modificeret gammel dansk Herregaardsstil», med tårn over midten. Innvendig er den en langkirke med smalere kor der korsarmene rommer sakristier med gallerier. Altertavlen er malt av billedkunstner og verkseierens datter, Elna Schwartz Särström.

I 1958 overtok Hof kommune Eidsfoss kirke fra Eidsfos Verk.

Wikipedia-artikkel om Sinding-Larsen

På dette bilde fra 1907, ser vi kirken fra hovedveien på andre siden av Kjerkevika. Til venstre ser vi jernbanesporene til den smalsporede Tønsberg-Eidsfossbanen.

Fotograf ukjent. Håndkolorert av Bjørn Vangen.

image description
Back to top