Skip to Content

Eidsfos Hovedgård ble bygget som verkseierbolig for Eidsfoss Verk i ca. 1750 og ble fredet i 1923. Hovedgården har de seneste årene blitt et populært selskapslokale og restaurant.

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård ble opprettet i 1990 etter initiativ fra adm. dir. Paul Schwartz i AS Eidsfos Verk. Ved opprettelsen ble det gitt finansielt tilskudd fra AS Eidsfos Verk, Hof kommune og Vestfold fylkeskommune. Stiftelsens grunnkapital omfatter hovedbygning, sidebygninger og 36 dekar park, samt Kavalerfløyen med bakerstue, verksted, leiligheter og vognskjul.

Stiftelsen primære oppgave er å vedlikeholde anleggene og sørge for at Hovedgården er et levende kulturminne. Forvaltning av stiftelsen gjøres av styret, og det er styrets ansvar å sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Stiftelsens styre utpekes fra hver av følgende organisasjoner og er i dag representert som følger:

AS Eidsfos Verk, Fortidsminneforeningen avd. Vestfold, Hof Historielag, Hof kommune, Stiftelsen Gamle Eidsfos

Stiftelsens visjon er å jobbe for

En fullt restaurert Hovedgård som kan danne ramme for ulike kulturarrangementer, slik at Eidsfos Hovedgård fremstår som et kulturelt sentrum for kommunen og nærområdet.

At den nordre delen av Kavalérfløyen som et attraktivt permanent galleri og utstillingslokale.

En godt vedlikeholdt renessansehave til fryd, inspirasjon og glede.

At den 30 mål parken ned mot Bergsvannet til fritidsbruk skal fremstå som velstelt og kunne brukes som rekreasjonsområde for bygdens beboere og andre.

Et kurs- og konferansesenter på stiftelsen Eidsfos Hovedgårds eiendom.

 

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård:
Tlf. 900 76 191 Epost: eidsfos.hovedgaard@gmail.com

Stiftelsens nettsider

 

image description
Back to top