Skip to Content

Vestfoldmuseene har i mange år vært en viktig støttespiller for de frivillige på Eidsfoss. Deres virksomhet omfatter alt fra å skape aktivitet i samarbeid på stedet til å lage utstillinger, som Til Elise, som du kan se på kroa og Rakel Seweriin, som henger i den gamle skolestua. Museene har et stedlig kontor i den gamle skolestua på Hauane.

Hjemmeside for Vestfoldmuseenes engasjement på Eidsfoss

Vaffelsteking på gammel Eidsfossovn, støping i tinn, utstillinger og foredrag er blant det Vestfoldmuseene har vært engasjert i. Planene for ovnsmuseet samt Hovedhuset og den omkringliggende historiske hagen, utformes i tett samarbeid med stiftelsene EIS og Hovedgården.

 

Kontakt Vestfoldmuseene, Jernverket Eidsfoss

tlf.: 48236282

Email: Hilde W Stormark

Foto: Erik Tandberg, Tønsberg Kamera Klubb (TKK)

image description
Back to top