Skip to Content

Slik så det ut da restaureringen av arbeidermiljøet i Bråtagata så vidt var kommet i gang på slutten av 1970-tallet. Forfallet hadde kommet langt og grunneier ønsket å rive. Lokale krefter førte an i kampen for å bevare de gamle arbeiderboligene. De er i dag en viktig del av det Riksantikvaren har kalt en «unik industri-historisk enhet». Bråtagata huser i dag, i tillegg til privatboliger, den populære Eidsfos kro og to museumsutstillinger.

Arbeiderboligene i Bråtagata ble satt opp tidlig på 1700-tallet, og utgjør sammen med de de to andre arbeidermiljøene Hauane og Gata, driftsbygninger og Hovedgården en helhet som har blitt beskrevet som et av Norges best bevarte jernverkssamfunn. Ei «Bråte» betyr en liten fruktbar jordflekk der beboerne dyrket grønnsaker, fortrinnsvis poteter. Jorden er næringsrik grunnet avrenningen fra fjellet ovenfor. Bråta-dyrkingen var et kjærkomment tilskudd til arbeiderfamilienes økonomi.

Opprinnelig var husene i Bråtagata enetasjes bygninger. Bygningene ble oppført i slaggstein og laftet tømmer, og ble malt røde. Malingen var basert på jernoksyd, som i likhet med slaggsteinen, var et biprodukt fra jernframstillingen.

Ettersom arbeidsstokken ved verket vokste rundt århundreskiftet ble det behov for flere boliger, og i perioden 1910-1912 ble husene utvidet med annenetasje og svalganger. Inntil 1922, da riksveien ble utvidet nordover, var Bråtagata verdens endepunkt.

I 1978 var bygningene stort sett fraflyttet og forfallet langt framskredent. Et rivningsvedtak forelå, og bakeri-bygningen i nordenden av Bråtagata var allerede revet tre år før. Med støtte fra kunstnere, forfattere og kulturminnemyndigheter, tok en liten gruppe på seg ansvaret for å redde de resterende bygningene, og Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Gamle Eidsfos ble dannet. I årene som kom ble det lagt ned et stort arbeid, som resulterte i at det ble liv og lys i de gamle husene igjen. Lav leie, vakre omgivelser og likesinnede, har gjort at mange kunstnere siden har funnet veien til Eidsfoss. Kunst, musikk og håndverk har fortsatt å prege miljøet frem til i dag.

 

Hjemmesiden til Stiftelsen Gamle Eidsfos

Vil du lese mer om historien om hvordan Bråtagata og de andre bygningene på Eidsfoss ble fylt med liv og lys?

Da kan du lese masteroppgaven til Kasper Søyland her

image description
Back to top