Skip to Content

En tradisjonsrik bedrift

I dag er A/S Eidsfos Verk en privateid bedrift Eidsfos Verk AS eier de fleste bygningene i og rundt Eidsfoss sentrum. Enkelte er leid ut med langtidskontrakt til SGE (Stiftelsen Gamle Eidsfoss) Bråtagata, Pusserstallen, Badet og Bettumverkstedet. EIS (Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger) leier Snekkerverkstedet og Ovnsmuseet.

Mange bygninger ble solgt til private på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Dette for å forhindre at bygningene ble i så dårlig forfatning at de måtte rives.

Kraftproduksjon

Kraftstasjonen produserer strøm som selges til Skagerak Energi. Vannfallet fra Bergsvannet er 17 m. Maks uttak etter ombygging av stasjonen i 2005 er 1 MW. Nedslagsfeltet til denne stasjonen er 176 km2, noe som fører til en forholdsvis jevn produksjon av strøm.

Jord og skogbruk
A/S Eidsfos Verk er en av Vestfolds største skogseiendommer med sine ca. 16000 daa skog. Mesteparten av eiendommen ligger på Bergsvannets østside og grenser mot Sande. Ca. 1500 daa på vestsiden. Jordbruket blir i dag forpaktet bort.

Eiendomsutvikling
«Rydningen» som ligger ved Eikerns sørende er et forholdsvis nytt boligfelt. E.V. er grunneier og har satset kapital på tilflytning til Eidsfoss. Mange kjøpere har latt seg friste av store tomter, egen brygge og god utsikt.

Utleie
To husmannsplasser (Hovet og Askim) og 4 leiligheter i Bråtagata 50 leies ut til privatpersoner av E.V. Fabrikklokalene leies ut som lagerplass og arbeidsplass for bedrifter og til private aktører. Jakt og fiskerettighetene leies ut til Eidsfoss Fisker og Jegerforening.

Kontakt

Kyrre Hansen, daglig leder

Tlf: 952 12 918 Email: eidsverk@online.no

Besøksadresse

Eidsfossveien 50
3095 Eidsfoss

image description
Back to top