Skip to Content

Slik kan det ha sett ut da industrien lå her langs elven. Hjørnet på Bettumverkstedet syns til venstre. (Illustrasjon: Marianne Karlsen)

Bettumverkstedet ble bygget ca. 1780, og er en såkalt kleinsmidde, av tysk for «liten smie». Den lå strategisk til, nær stangjernhammerne, der råjernet fra masovnen ble banket ut til stangjern ved hjelp av fossekraft. Dette var et etterspurt halvfabrikata og en viktig produksjon for jernverket. Bak hammerhytta lå kullhusene, der kullet til jernproduksjonen ble lagret. I Bettumverkstedet laget man spiker og beslag, samt redskaper og materiell det var behov for i jern-, trekull- og malmproduksjonen. Siden slutten av 1800-tallet, da Eidsfoss jernverk gikk over til å bli et rent støperi, ble bygningen brukt som modellverksted. Da fikk bygningen sitt nåværende navn, etter Hans Bettum, som laget tremodeller til flere av de populære støpejernsovnene som ble produsert her.

I jernverkstiden lå driftsbygningene til industrien langs elven, da stangjernhammere, masovnen, møller og sager alle ble drevet av fossekraft. I dag er Bettumverkstedet det best bevarte eksempelet på en driftsbygning fra jernverkstiden på Eidsfoss. På dette kartet fra 1860-årene ser vi hvordan disse bygningene hang sammen i et system som endte i masovnen, jernverkets hjerte, der jernet ble fremstilt. Da masovndriften ble faset ut i 1870-årene, ble disse bygningene plukket ned og et nytt industriområde ble etablert rundt støperiet. Det lå ved parkeringsplassen i sentrum, der virefabrikken ligger i dag.

Karin Åshamar har i dag keramikkverksted og utsalg i den gamle smia.

Kontakt: 976 47 900

Ved siden av holder AMT møbler til. De restaurerer og selger vintage møbler.

Kontakt: 911 56 345

AMT sine facebooksider

image description
Back to top