Skip to Content

På det tidligere verksområdet, rett ved utløpet av fossen, ligger Eidsfoss jernverksmuseum. Her har stiftelsen Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger en museumsutstilling, som belyser jernverkssamfunnets historie og industrivirksomheten på Eidsfoss. Her kan du se mange av de produkter og prosesser som har stått sentralt for virksomheten. Utstillingen ”Glimt fra jernverksdrift og ovnsstøping på Eidsfoss” er satt opp i samarbeid med Vestfoldmuseene, og forteller verkets og lokalsamfunnets historie i en lagerbygning fra slutten av 1800-tallet. I nabobygningen «Snekkerverkstedet» finner du utstillingen «Fremtidstoget», der historien om verkets overgang til jernbanevognprodusent fortelles.

På museet arrangeres også aktiviteter for barna. Se deres hjemmeside for mer informasjon.

Åpningstider:
Museet holder åpent fra 12-17

Mai: Lørdag-Søndag

Juni, Juli og August: Tirsdag-Søndag

September: Lørdag-Søndag

Ta kontakt dersom du ønsker omvisning: kontakt@visiteidsfoss.no Telefon: 0047 922 19 412

Har du andre spørsmål, send en mail til hilde.woxen.stormark@vestfoldmuseene.no

 

Kontakt

Hilde W Stormark: 922 19 412

Adresse:

Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger
v/Geir Buan
Thorshaugveien 27
3090 Hof

image description
Back to top