Skip to Content

Eikern er en lang og dyp innsjø i kommunene Hof i Vestfold og Øvre Eiker i Buskerud. Den er Vestfolds største innsjø (hvis man regner med delen som ligger i Buskerud) og hører med til Drammensvassdraget. Vannet egner seg godt for småbåter, og på sommeren går MS Eikern mellom Vestfossen og Eidsfoss på utvalgte søndager. det er flere fine øyer og fredfulle viker.

Hakavik kraftverk, som ligger under Hajernåsen på andre siden av vannet, utnytter et fall på 389 meter fra sjøene Øksne og Hajeren. Kraftverket, som ble satt opp i 1922 for å levere strøm til NSB, har en vakker arkitektur og vel verdt et besøk.

I den vestre delen henger Eikern sammen med Fiskumvannet i et trangt sund, der vannet renner over i Fiskumvannet. Gjennom dette sundet passerer det vannmasser på gjennomsnittlig 7 m³ per sekund. Fra Fiskumvannet renner vannet ut i Vestfosselva mot Vestfossen. Elva går så videre til Hokksund, der den deler seg i to elveløp som begge renner ut i Drammenselva.

 

Eikern har siden 2005 blitt en betydelig drikkevannskilde for Vestfold sammen med Farrisvannet. Innsjøen har en bestand av stor ørret.

image description
Back to top