Skip to Content

Den smalsporede jernbanen mellom Tønsberg og Eidsfoss var i drift fra 1901 til 1938. Mellom Hillestad og Hof delte den 6 km spor med Holmestrand-Vittingfossbanen. De to jernbanene sørget for både person- og varetransport mellom det indre Vestfold til havnene i Tønsberg og i Holmestrand. Den gjorde det blant annet mulig for verket på Eidsfoss å satse på produksjon av godsvogner. Dette kan du lære mer om hvis du besøker utstillingen «Fremtidstoget» på Eidsfoss jernverksmuseum.

På slutten av 1800-tallet var byene og bygdene i Vestfold sterkt interessert i få del i den trafikken som en jernbane førte med seg. Etter mye diskusjon, la Stortingets jernbanekomité den 14. juli 1896 fram sin innstilling om statsstøtte til Eidsfossbanen, og den 18. oktober 1901 ble jernbanen åpnet.

Stasjonsbygningen ble også drevet som et hotell. Gjestene var både ansatte ved jernbanen, besøkende til jernverket og turister som nøt den pittoreske rundturen som startet i Kristiania. De reiste med tog til Vestfossen stasjon, og derfra med dampskip til Eidsfoss. Fra Eidsfoss gikk reisen videre med tog til Tønsberg, hvor de reisende kunne ta rutebåt eller tog tilbake til Kristiania.

Mer jernbanehistorie fra Vestfold, med restaurerte bygninger og originalt spor, kan du få på Reidvintunet i Hillestad.

Gå til Reidvintunets hjemmeside

På åpningsfesten for banen, som fant sted på Eidsfos Hovedgård, var mange prominente borgere tilstede, som statsråd Løvland og stortingspresident Berner.

Foto: Norsk Jernbanemuseum. Håndkolorert av Bjørn Vangen.

Under: En film av Christian Erik Nordby, med klipp fra hans film om Tønsberg – Eidsfossbanen, som er å få kjøpt på Eidsfoss landhandel.

image description
Back to top