”Vikingliv – Hovet i Hof” er en utstilling om vikingtidens religiøse landskap, kult og ritualer. Formålet er å skape økt bevissthet rundt den eldste historien fra Hof i Holmestrand.

Utstillingen holdes på Eidsfos Hovedgård. Åpning 15. september 2018 kl 12. Utstillingen søker å formidle historien om vikingtidens kultstedet i Hof gjennom levendegjøring og rekonstruksjon av et hedensk hov og rammene rundt de religiøse ritualene og seremoniene som kan ha funnet sted i Hof i vikingtid.

Utstillingen vil fremvise et bilde av både den materielle kulturen, gjennom presentasjon av gjenstander, klær og utstyr knyttet til kultisk aktivitet i et hedensk gudehov og gjennom bruk av fotografi.

Bak prosjektet står Astri Bryde, Kim Hjardar og Are Pedersen. I tillegg bidrar Espen Winther, Steinar Wall, John Gunnar Sætherbakken, Lise Hjardar, Ivan Datsykov.

Utstillingen er støttet av Vestfold Fylkeskommune og Prosjekt Eidsfoss utvikling.

Åpningstider:
Lørdag 15. september kl. 12.00-17.00
Søndag 16. september kl. 12.00-16.00
Lørdag 22. september kl. 12.00-17.00
Søndag 23. september kl. 12.00-16.00

Gratis inngang!