Skip to Content

På det tidligere verksområdet, rett ved utløpet av fossen, ligger et gammelt lager. Her har stiftelsen Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger en museumsutstilling, som belyser jernverkssamfunnets historie og industrivirksomheten på Eidsfoss. Her kan du se mange av de produkter og prosesser som har stått sentralt for virksomheten. Utstillingen ”Glimt fra jernverksdrift og ovnsstøping på Eidsfoss” er satt opp i samarbeid med Vestfoldmuseene, og forteller verkets og lokalsamfunnets historie.

På museet arrangeres også aktiviteter for barna. Se deres hjemmeside for mer informasjon.

Åpningstider:
Museet er nå stengt ut sesongen, med unntak av under Høstmarkedet 28-29 oktober.

Ta kontakt dersom du ønsker omvisning: kontakt@visiteidsfoss.no Telefon: 33057135

 

Kontakt

Hilde W Stormark: 48236282

Email: hilde.woxen.stormark@vestfoldmuseene.no

Adresse:

Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger
v/Geir Buan
Thorshaugveien 27
3090 Hof

image description
Back to top