Jernbanehistorie i den gamle lokstallen.

Lørdag 30 juni kl 15 inviteres det til Jernbanehistorisk seminar i lokstallen på Eidsfoss, eller «Pusserstallen» som den blir kalt. Her ble lokomotivet på Tønsberg-Eidsfossbanen gjort klar for den to og en halv time lange turen tilbake til Tønsberg. Årets foredrag er med Trond Bergh, forfatter av boka Jernbanen i Norge 1854-2004. Foredraget har navnet «Grevskapsbane og tyttebærtass» og handler om striden om hvilken jernbanetrase man skulle velge gjennom Vestfold. Etter foredraget viser vi Bertil Jørengs film om Holmestrand-Hvittingfossbanen. Inngang 100,-

Slutten av 1800-tallet var tiden for jernbanebygging her til lands, og det var sterke interesser som stod mot hverandre. Borgerskapet i byene, industrien og bøndene ønsket alle tilgang på de mulighetene som jernbanen gav. Når det ble klart at et av kystalternativene vant frem, kom allikevel Tønsberg-Eidsfoss-banen i 1901. Banen eksisterte til 1938, og var viktig både for handelsborgerskapet i Tønsberg, AS Eidsfoss Verk og bøndene langs linja. I tillegg ble den flittig brukt av turister fra Kristiania, som dro på rundtur til Tønsberg via Eidsfoss, med dampskip over Eikern. Etter foredraget blir det visning av Christian Erik Nordbys film om Holmestrand-Hvittingfoss-banen. Etter foredrag og film åpnes for spennende diskusjoner om Vestfolds jernbanehistorie og ekskursjon til jernbanevogn under restaurering og andre minner fra Tønsberg-Eidsfossbanen.