Kilder

Vi ønsker å takke Åge Kristensen, Sissel Vagnild, Kyrre Hansen ved Eidsfos Verk A/S, Grete Nordseth, Birger Brynildsen og Fred Nordseth for hjelp og innspill i arbeidet med å bli kjent i alle Eidsfoss kriker og kroker.

 

Litteraturliste:

Christensen, Erling (1991); Eidsfoss-minner. 
Nøkleby, Andreas (1987); Hof Kommune – kommunejubileet 1837 – 1987. Tangen-Trykk A/S, Drammen
Jacobsen, Asbjørn N. (1985); Små-tog på spinkle skinner gjennem det indre av Vestfold. Trykk og Grafisk Design, Sande
Joramo, Morten Alexander (1997); Eidsfos Jernverk 1697 – 1997 – Jubileumsbok. A/S Eidsfos Verk
Kristoffersen, Bjørn og Ek, Bent (1996); «Stadshauptmand Schwartz» og båttrafikken på Eikern – en artikkel- og kildesamling. Stiftelsen Eikerns Dampskipsselskap
Unneberg, Sigurd H. (1964); Hof Bygdebok, Første bind, Gårds og slektshistorie, Første del. Mariendals Boktrykkeri A/S, Gjøvik
Unneberg, Sigurd H. (1964); Hof Bygdebok, Første bind, Gårds og slektshistorie, Andre del.  Mariendals Boktrykkeri A/S, Gjøvik

 

Nettsteder

http://vestfoldmuseene.no/museene/jernverketeidsfoss-no/

Opphavsrett

All tekst eies av Visit Eidsfoss og Christine Rødal, og skal ikke kopieres eller gjenbrukes uten avtale. Bilder eies av Visit Eidsfoss, med mindre annet er nevnt i bildeteksten, og skal ikke gjenbrukes uten avtale.

Kontakt

kontakt@visiteidsfoss.no