Lørdag 22. mai åpner fotoutstillingen «Relikvier» av Arild Marum Knutsen og Torstein Wittersø Skancke på Eidsfoss jernverksmuseum. Utstillingen blir hengende i museets åpningstid frem til 22. august.

Med denne utstillingen ønsker fotografene Arild M. Knutsen og Torgeir W. Skancke å sette en klar agenda: Hvis vi ikke beskytter naturen bedre, står en rekke naturtyper og arter i fare for å forsvinne.

Gjennom en serie svart-hvitt-fotografier, ønsker de å dokumentere noen av «kronjuvelene» i norsk natur, før det er for sent. Med foto og tekst gir de publikum faktainformasjon om artene og deres livssituasjon, og med videofilm vises konkrete eksempler på årsakene til naturmangfoldkrisen.

Men fremfor alt er dette en estetisk opplevelse av norsk natur i svart-hvitt som du lenge vil huske!