Skip to Content

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

Vi er stolte av å kunne presentere denne nye versjonen av hjemmesiden vår Visit Eidsfoss. Lanseringen 3 oktober 2017 viser en side der det meste er forandret selv om den gamle malen og en del innhold er beholdt. Menystruktur, layout, farger, funksjonalitet og tekst er eksempler på det som har blitt endret. Vi tror at det er lettere å finne frem og synes selv at siden fremstår mer delikat. Alt er gjennomgått i forhold til den nye grafiske profilen for Eidsfoss, som har blitt utarbeidet av Marianne Karlsen. Dette vil gå igjen i alt materiell og være en rød tråd i fremtiden. Det er webdesigner Eigil Moe i Oslo som har utarbeidet selve websiden, i tett samarbeid med Karlsen og undertegnede.

Vi syns at vi kommer enda nærmere historien når den er i farger. Karlsen har derfor laget tegninger der historien om jernverket blir iscenesatt. I dette arbeidet har hun jobbet tett med Hilde Woxen Stormark i Vestfoldmuseene, og tegningene er så langt det er mulig, forankret i skriftlig kildemateriale, gamle kart og bilder. Videre skal Bjørn Vangen ha en stor takk for sitt nøyaktige og kvalitetsbevisste arbeid med å fargelegge sort-hvitt-bilder. Både tegningene og de håndkolorerte bildene skal pryde de nye skiltene som bli satt opp langs kulturstien før jul, men her på hjemmesiden finner du dem under sine respektive severdigheter

Vedlikehold og drift av en hjemmeside er et kontinuerlig og møysommelig arbeid som må ses i lys av ny kunnskap, endret bruk og funksjonalitet. Arrangementer og generell informasjon endrer seg hele tiden, og det er lett at små feil sniker seg inn her og der. Vi er derfor helt avhengig av deres årvåkne øyne! Send ros og ris på mail til prosjektleder

 

Håper siden faller i smak!

 

 

Kasper Søyland

Prosjektleder

Eidsfoss Utvikling

Tlf: 95125593

kasper.soyland@hof.kommune.no

image description
Back to top