Kvinneliv i vikingtid

På kvinnedagen kan du høre Kim Hjardar, historiker og forfatter av flere bøker om vikingtiden, fortelle om vikinghøvdingen Auds livsreise og kvinnenes muligheter i vikingtiden. Foredraget finner sted i peisestua på Gamle Eidsfos kro onsdag 8. mars kl. 18, og det koster 50,- å komme inn.

Jenter hadde det tøft i vikingtiden, men de kunne også bli rike høvdinger. Da lille Aud ble født i Norge i vikingtiden, fikk hun vokse opp. Det var ingen selvfølge på den tiden. Halvparten av barna som ble født i vikingtiden, døde det første året. Barn måtte være friske, sunne og ønsket hvis du skulle overleve. Aud var heldig som født inn i en rik familie. Faren eide jord og kunne mette mange munner.

Audr betyr rikdom. Det var et vanlig navn på kvinner i vikingtiden, noe som understreker deres betydning i samfunnet. De var diktere, legekoner, dyktige håndverkere og entreprenører med egne skip. Kvinner ledet ekspedisjoner og drev handel, og de spilte en viktig rolle som kunnskapsformidlere, oppdragere og voktere av samfunnets verdier. De var også med på tokt og som bosettere i de erobrede områdene på midten av 800-tallet.

I boken sin følger Kim Hjardar den norske landnåmskvinnen Aud den djuptenkte gjennom en over 4000 kilometer lang livsreise fra barndom i Norge til voksenlivet i Irland, Skottland og på Hebridene og til alderdom på Island. Kim Hjardar bruker Auds historie som et prisme: Hvordan kan vi se på kvinnerollen og de muligheter kvinner hadde i vikingtiden?