Tekst og bilder hentet fra: Vestfold FylkeskommuneKulturkontoret Holmestrand og Hofs Facebook-sider og Stiftelsen Gamle Eidsfoss nettsider.

 

Det er nå annonsert at Kasper Søyland har blitt ansatt som første offisielle prosjektleder på Eidsfoss! Det er en gledelig nyhet at vi nå får en sterkt engasjert og dyktig fagperson med god kjennskap til Eidsfoss! Han kommer til å lede prosjektet som har som mål å ”utvikle Eidsfoss til et levende, attraktivt sted for beboere, turister og næringslivet”!

13558613_10207192715404422_211922221316122816_o

 

Kasper Søyland (til høyre) har en bachelor i historie og en master i samfunnsvitenskap. Han skrev en masteroppgave om hvordan private aktører, de offentlige og lokalt engasjerte frivillige samarbeidet for å bevare det historiske jernverksmiljøet på Eidsfoss. Det siste året har han skrevet jubileumsbok for Hydro, som skal gis ut i forbindelse med 100 års jubileet for fabrikken i 2017.

 

Til Visit Eidsfoss sier Søyland at han blant annet ”…gleder seg til å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort når det gjelder formidlingen av stedets historie. Det unike med Eidsfoss er kombinasjonen av historieformidling og det som skjer på stedet, som salg og produksjon av kunst og kultur og ulike treff, festivaler og markeder. Det må vi ta vare på og bygge videre på.”

 

Han forteller videre ”…at det har jo vært et privat engasjement siden 1970-tallet som har vært sentralt for at det har blitt tatt vare på ikke bare et hovedhus og andre jernverksbygninger fra 1700-tallet, men også miljøer av arbeiderboliger der det i dag bor folk. Jeg håper at prosjektet skal bidra til å løfte Eidsfoss frem som en del av Vestfolds historie og bli mer synlig også nasjonalt, og at det vil bidra til økt aktivitet og næringsutvikling lokalt.”

 

GamleFørrest Gamm

 

Eidsfoss har fått 1,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016, og pengene skal brukes til å utvikle og formidle det sjeldne og levende industrihistoriske kulturmiljøet. Hof kommune har derfor engasjert Søyland som prosjektleder frem til 2019. Han skal samarbeid nært med lokale stiftelser og frivilligheten, og målet er å danne grunnlaget for et levende lokalsamfunn med kulturhistorie, reiseliv, håndverk, kulturbasert næring og arrangementer som bærebjelker.

 

Visit Eidsfoss ønsker å gratulerer Kasper Søyland som begynner jobben i september. Vi gleder oss til tiden fremover!