Skip to Content

Jernverksamfunnet

Det er noe med stemningen når du kommer til Eidsfoss. Det lille stedet som ligger der mellom to vann – på eidet – mellom Bergsvannet og Eikern. Det er elva mellom vannene, Eidsåen, og fossen ned fra Bergsvannet til Eikern som er opphavet til stedsnavnet – Eidsfoss. Det var også denne beliggenheten og fossen som var utgangspunktet for jernverksamfunnet som vokste fram på 1700-tallet. Bygdas hjørnestein bedrift Eidsfos Jernverk ble stiftet allerede i 1697.

Fra den ene bredden av Bergsvannet, langs elva og til bredden av Eikern ligger de gamle trehusene og vitner om en tid som huset et gammelt jernverksamfunn. Fra verkseier til arbeidere, og med alle de tjenester som trengtes i et lite samfunn. Det var gjestgiveri, bad, landhandel, skole, bibliotek, postkontor, jernbane, dampskip, forsamlingslokale, kraftverk og bakeri, i tillegg til selve industri- og verksbygningene.

Det som er spesielt med Eidsfoss er at det meste av denne gamle bebyggelsen er bevart. Over 60 bygninger inkludert verkseierens egen hovedgård er intakt. Enten i sin opprinnelige form, restaurert eller revet og så gjenoppført. Det er et jernverksamfunn i stor grad som det framstod på 1700-tallet. Dette er helt unikt i kulturhistorisk sammenheng og er med på å gjøre Eidsfoss til en historisk perle.

 

Jernverksamfunnet

Det er noe med stemningen når du kommer til Eidsfoss. Det lille stedet som ligger der mellom to vann – på eidet – mellom Bergsvannet og Eikern. Det er elva mellom vannene, Eidsåen, og fossen ned fra Bergsvannet til Eikern som er opphavet til stedsnavnet – Eidsfoss. Det var også denne beliggenheten og fossen som var utgangspunktet for jernverksamfunnet som vokste fram på 1700-tallet. Bygdas hjørnestein bedrift Eidsfos Jernverk ble stiftet allerede i 1697.

Fra den ene bredden av Bergsvannet, langs elva og til bredden av Eikern ligger de gamle trehusene og vitner om en tid som huset et gammelt jernverksamfunn. Fra verkseier til arbeidere, og med alle de tjenester som trengtes i et lite samfunn. Det var gjestgiveri, bad, landhandel, skole, bibliotek, postkontor, jernbane, dampskip, forsamlingslokale, kraftverk og bakeri, i tillegg til selve industri- og verksbygningene.

Det som er spesielt med Eidsfoss er at det meste av denne gamle bebyggelsen er bevart. Over 60 bygninger inkludert verkseierens egen hovedgård er intakt. Enten i sin opprinnelige form, restaurert eller revet og så gjenoppført. Det er et jernverksamfunn i stor grad som det framstod på 1700-tallet. Dette er helt unikt i kulturhistorisk sammenheng og er med på å gjøre Eidsfoss til en historisk perle.

 

image description
Back to top