isnekkerverkstedet

 

båthavnahøst

bettumverkstedethøst

uthushovedgården

butikkenoglykt

bergsvannethøstmorgen

 

Bilder: Christine Rødal