Top, appeller, konsert og foredrag

Etter det tradisjonsrike første mai-toget, som går fra forsamlingshus til forsamlingshus, og ender opp på Pusserstallen ved Eidsfoss hall, kan du være med på en hyggelig liten konsert med Vestfossen mannskor og et foredrag om arbeiderbevegelsen på Eidsfoss. Velkommen til feiring av arbeidernes dag i historiske omgivelser.

Program

Kl 13: Tog fra Varden til Hallen med kamprop, faner, bannere og plakater – ta gjerne med egne! Komiteen arrangerer               parolemaling 29. april.

Kl 13.20: Eidsfoss Landhandel, Hof Hornmusikk spiller, allsang Internasjonalen

Kl 13.45: Ankomst Pusserstallen

Kl 14: Paroler med talere fra Rødt, SV og Palestinakomiteen. Gratis is til barna.

Kl. 16: Program i Hallen, kr. 50,-

Vestfossen mannskor synger arbeidersanger.

Kl. 16.20: Foredrag: Arbeiderbevegelsens røtter på Eidsfoss, Kasper Rogde Søyland

Kl. 17:00: Vestfossen mannskor synger flere arbeidersanger

Slutt ca. kl. 17.15

Butikken selger pølser, sveler, kaffe og kaker

 

Foredrag om arbeiderbevegelsen på Eidsfoss

«I Vestfoldsammenheng, var arbeiderne på Eidsfoss tidlig ute med å organisere seg, og stedet var viktig i Arbeiderpartiets mobilisering på begynnelsen av 1900-tallet. Men da Formerforeningen og Arbeiderpartiet dannet lokallag, hadde det i flere tiår vært et sterkt lokalt engasjement for å bedre arbeidsfolks kår på det lille industristedet. Vestfoldmuseenes konservator Kasper Rogde Søyland redegjør for denne tidlige fasen i framveksten av en organisert arbeiderbevegelse på Eidsfoss. Hvor kom ideene fra, og når tok arbeiderne selv over ledelsen av bevegelsen, er noen av spørsmålene som stilles.»