FAST PLASS – Foredrag med Hilde Herming om kvinner på sokkel

Velkommen til Kroa på den internasjonale kvinnedagen 8.mars!

Fredag 8. mars på Eidsfoss kommer Hilde Herming (Holmestrand), initiativtaker og prosjektleder for «Fast Plass» og «Hvor ble det av damene», til Eidsfoss, for å fortelle om prosjektene som løfter frem kvinner i det offentlige rom.

Ingen kommer fra et sted uten kvinner. Men når vi studerer byer og steder ut i fra minnelandskapet som hedrer innflytelsesrike personer og hendelser, er fortellingene om kvinner underrepresentert til fordel for fortellinger om menn. Hvorfor er de aller fleste veier, plasser, bygninger og ikke minst monumenter i det offentlige rom, oppkalt etter menn? Hvordan påvirker dette forståelsen av vår felles kollektive identitet og kulturarv?

I 2017 kom boka «Fast Plass – norske kvinner på sokkel», som i hovedsak er en dokumentasjon over minnesmerker av historiske kvinner i hele Norge. Underveis dukket det opp flere spørsmål som ikke fikk plass i boka, og som ble utforsket videre i «Hvor ble det av damene» – en analyse av Kongsvinger fra et kvinneperspektiv, og som endte med forslag til et fysisk kvinnemonument.

Her på Eidsfoss har det til alle tider også vært sterke kvinner. Vi kan nevne Karen Toller, Christine Marie von Cappelen, Elise Christensen, Rakel Seweriin – for bare å ta noen av de historiske som er løftet frem i Eidsfosshistorien. Ingen av disse har kommet med i de to prosjektene, noe Hilde Herming vil komme inn på.

«Fast Plass» er et samarbeid mellom Hilde Herming og Nora Ceciliedatter Nerdrum, Marte Aas (Foto), Kristin Brandtsegg Johansen (forfatter) og Norske Kunstforeninger, med artikler av Olga Schmedling (Dr. Philos og førsteamanuensis i kunstteori, KHIO) og Helge Jordheim (Professor, kulturhistorie og museologi, UiO).

«Hvor ble  det av damene» er et samarbeid mellom Hilde Herming, Ane Landfald (kunstner), Karl Marius Sveen (Kaels making space), Norske Kunstforeninger, Kvinnemuseet og Kongsvinger Kunstforening.

Arrangementet er åpent for alle. Inngang kr. 50,-, kontant eller Vipps i døra

Det blir rom for spørsmål og diskusjon! Salg av boka «Fast Plass» etter arrangementet, kr. 200,- (399,- i butikk).»