Skip to Content
Loading Events

Første mai på Eidsfoss

Velkommen til 1. mai på Eidsfoss.

Toget starter fra Varden kl 13 og ankommer Hallen ca. kl. 14.00. Her blir det appeller og taler.

Program i Hallen, kr. 50,-
Kl. 16: Vestfossen mannskor synger arbeidersanger.
Kl. 16.20: Foredrag: Arbeiderbevegelsens røtter på Eidsfoss, Kasper Rogde Søyland.

I Vestfoldsammenheng, var arbeiderne på Eidsfoss tidlig ute med å organisere seg, og stedet var viktig i Arbeiderpartiets mobilisering på begynnelsen av 1900-tallet. Men da Formerforeningen og Arbeiderpartiet dannet lokallag, hadde det i flere tiår vært et sterkt lokalt engasjement for å bedre arbeidsfolks kår på det lille industristedet. Vestfoldmuseenes konservator Kasper Rogde Søyland redegjør for denne tidlige fasen i framveksten av en organisert arbeiderbevegelse på Eidsfoss. Hvor kom ideene fra, og når tok arbeiderne selv over ledelsen av bevegelsen, er noen av spørsmålene som stilles.»

Kl. 17:00 Vestfossen mannskor synger flere arbeidersanger.

image description
Back to top