Velkommen til tradisjonsrike Eidsfossdagen, 15/9 på smieløkka, potetløkka eller masovnbakken (kjært barn….)

Løkka er rett ved Eidsfoss fengsel og brukt, på nedsiden av Bettumverkstedet eller oppstrøms for masovnen, langs elva vet du. Det blir boder der folk selger kule klopper og ting de har laget selv eller ikke trenger lenger. Også kommer Gata Spelmannslag, så det blir masse musikk. Både av Spellemennene og andre som måtte dukke opp. Velkommen!’