Skip to Content

Stiftelsen EIS (Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger) er en museumsstiftelse som ble dannet i 1990, med det formåle å belyse jernverkssamfunnets og verkets historie. I det gamle lageret der Eidselven renner ut i Eikern, kan du kan se produkter og lære mer om virksomhetens over 300 år lange historie. Utstillingen «Glimt fra jernverksdrift og ovnsstøping på Eidsfoss» er utarbeidet av Vestfoldmuseene, og forteller om den teknologiske, sosiale og økonomiske utviklingen.

Vestfoldmuseene er engasjert i å kartlegge og formidle historien på Eidsfoss, noe de ofte gjør i samarbeid med EIS, blant annet i form av populære aktiviteter som tinnstøping, foredrag og diverse opplegg for den kulturelle skolesekken. Se museets hjemmesider for mer informasjon: http://www.jernverketeidsfoss.no/

Kontakt:

Geir Buan

Tlf: 98207420

Email: gbuan@online.no

image description
Back to top