Metoo og voldtekt halvannet år etter – hva nå?

8.mars arrangementet på Eidsfoss har gjennom flere år tatt opp temaer med kulturhistoriske og politiske perspektiver på kvinnehistorie. I år setter vi et rykende dagsaktuelt tema på programmet, og har invitert Stine-Marie Schmedling, samfunnsviter og samfunnsdebattant, forfatter av boka “Anstendighet – En slags håndbok”, til å holde et foredrag om voldtekt med utgangspunkt i egen opplevelse.

Seksuell trakassering, overgrep og voldtekt er de siste årene virkelig satt på dagsordenen i samfunnsdebatten. I lys av Metoo-kampanjen, har også strukturelle maktsystemer knyttet til straff og rettergang i voldtektssaker blitt gjenstand for økt bevissthet. Ti prosent av kvinner i Norge blir voldtatt. En forsvinnende liten andel av anmeldte voldtekter får konsekvenser for overgriperen i rettsapparatet.

Overgrep er et alvorlig samfunnsproblem og griper inn i helse, politi, rettsvesen, politikk og forskning. Vi har relativt mye kunnskap om konsekvensene av overgrep. Fagfolk og interesseorganisasjoner har i mange år hatt mange forslag til tiltak. Hvorfor gjør vi ikke mer med voldtekt i Norge? Voldtekt er ikke bare et individuelt problem for de som rammes, men må sees på som et strukturelt problem.

Sted: Gamle Eidsfos kro
Tid: søn. 8.mars kl. 19.00-20.00
Pris: kr. 50,-.  Kort eller Vipps i inngangen